بر اساس اخبار موثق آقایان صفاری ـ عبدلی - فیروزی - ناری ابیانه - فقیهی - خانم انصاری طرقی - توکلی طرقی و رفیعی طباطبایی صلاحیتشان مورد تائید هئیت نظارت استان قرار گرفت .

خبرگزاری فارس: احراز صلاحیت مطهری، محجوب، راستگو، جلودارزاده، کاتوزیان، عباسپور و ‌عسگری

بر اساس خبر های واصله برخی از داوطلبان  انتخابات  مجلس شورای اسلامی حوزه نطنز و بادرود و قمصر که کاندیدای حضور در "رقابت بزرگ اسفند 90" بودند ودر مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها توسط  هیئت‌های اجرایی صلاحیت آنها تائید و یا احراز شده بود در مرحله دوم توسط هیئت‌های نظارت استانی تأیید صلاحیت نشدند.

هئیت نظارت استان اصفهان  در مرحله دوم رسیدگی به تائید صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ِ حوزه نطنز  و بادرود و قمصر ِصلاحیت آقایان حسین خادمی مزده - عسگری طاری  - افراشته  -مهندس  محمدی ده آبادی - پور عسگر -دکتر  احمدی - دکتر  ضابطی  را تائید نکرده است .

طبق قانون افراد رد صلاحیت شده می توانند از تاریخ ابلاغ از سوی فرمانداری به مدت ۲۴ ساعت شکایت رسمی خود را به شورای نگهبان قانون اساسی و یا دفتر نظارت شورای نهگبان در استان اعلام نمایند .نتایج رسیدگی به شکایات روز دوم اسفند اعلام خواهد شد .