آخرین مطالب

بررسی میزان تحقق وعده های اقتصادی رئیس جمهور

به گزارش نطنز نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا در حالی که امروز حدود یک سال از آغاز بکار دولت جدید می گذرد فرصتی مقتضی خواهد بود تا بازخوانی اجمالی از برنامه ها و رویکردهای دولت یازدهم در برخی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور و البته آخرین و جدیدترین تحلیل و تبیین های اساتید و کارشناسان اققتصادی در حوزه های مذکور را داشته باشیم .


بررسی میزان تحقق وعده های اقتصادی رئیس جمهور

به گزارش نطنز نیوز به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا؛ در اجرای طرح ها و برنامه ها  یکی از مهمترین مراحلی که تأکید بسیاری بر آن می رود مرحله " ارزیابی " است. ارزیابی در حین انجام پروژه ها بهترین موقعیت را در اختیار مجری قرار می دهد تا از معایب کار آگاهی یابد و در انجام مراحل آتی طرح از آسیب زایی آنها جلوگیری نماید.

مسلماً اجرایی شدن این مراحل در اطرحها و برنامه های کلان تر که زمان بری و البته هزینه بری بالاتری دارند مهمتر و ضروری تر خواهد بود. دولت به عنوان مهمترین متولی امور اجرایی کشور بیش از سایرین به این مهم نیاز خواهد داشت، چرا که دولت ها با برنامه هایی که طبیعتا با شعارهای انتخاباتی آمیخته است کار را آغاز می کنند. به همین دلیل ارزیابی در عملکرد دولت هایک اصل مهم و اساسی به حساب می آید.

 خوشبختانه دولت یازدهم در سخنرانی ها و مصاحبه های خود بارها و بارها از کارشناسان و اساتید خواسته اند تا در حل و فصل امور کشور با ذخیره دانش و تجربه خود کمک دولت باشند و دولت را دراجرای هرچه بهتر امور یاری رسانند. بر همین مبنا در حالی که امروز حدود یک سال از آغاز بکار دولت جدید می گذرد فرصتی مقتضی خواهد بود تا بازخوانی اجمالی از برنامه ها و رویکردهای دولت یازدهم در برخی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور و البته آخرین و جدیدترین تحلیل و تبیین های اساتید و کارشناسان اققتصادی در حوزه های مذکور را داشته باشیم:

·        رونق فضای کسب و کار و حل معضل بیکاری

دولت: ﺩﻭﻟــﺖ ﺗﺪﺑﻴــﺮ ﻭ ﺍﻣﻴــﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫــﺪ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﺍﻳــﻦ ﻫﻤــﻪ ﺟــﻮﺍﻥ ﺑﻴــﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﺷــﺮﻣﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺩﻭﻟــﺖ ﺗﺪﺑﻴــﺮ ﮔﺮﺍﻧــﻰ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﻓﻜــﺮ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﻭ ﻛﺎﻫــﺶ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻴــﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳــﻰ ﭼــﻮﻥ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺻﻨﻌــﺖ، ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ به نرﻡ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﺎﻧﺪ.

ـ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺁﻏــﺎﺯ ﺑــﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟــﺖ «ﺗﺪﺑﻴــﺮ ﻭ ﺍﻣﻴــﺪ» ﻣﻮﺍﻧــﻊ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﺭﺍﻩ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ. ﻫﻤﻴــﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎﻯ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﮔــﺮ ﺑــﻪ ﺟــﺎﻯ 20 ﺩﺭﺻــﺪ ﺗــﻮﺍﻥ ﺑــﺎ 60 ﺩﺭﺻــﺪ ﺗــﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨــﺪ، ﺑﺨــﺶ ﻋﻈﻴﻤــﻰ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺮﻃــﺮﻑ ﻣﻰ‌ﺷــﻮﺩ.

ـ ﺑــﺎ ﺗﺪﻭﻳــﻦ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻓﻀــﺎﻯ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺭﻭﻧــﻖ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺑــﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻛﻮﭼــﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.

ـ برای کوتاه‌مدت نیز ما در دولت تدبیر و امید، بسته‌های تشویقی ویژه نیز خواهیم داشت که با اجرای آن می‌توان حرکت اقتصادی در جامعه ایجاد کرد.

ـ اگر ما شاهد ثبات در عرصه قانون به خصوص قوانین مربوط به اقتصاد باشیم، شاهد این خواهیم بود که بخش‌های مختلف فعالیت خود را رونق می‌دهند و اگر رونق اقتصادی ایجاد شود، بحث بیکاری نیز حل می‌شود.

ـ ما حدود 3.5 میلیون بیکار در کشور داریم، اگر سه میلیون آنها مشغول به کار شوند و به اندازه یک میلیون نیز هر ماه درآمد داشته باشند، این میزان در مجموع به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقم سه هزار میلیارد تومان در ذهن مردم ما خوب مانده است، به خاطر همان بحث فساد اقتصادی.

دانا، ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺣﻜﻴﻤﻰ ﭘــﻮﺭ (ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﺩﺍﻥ): ﺍﻗﺪﺍﻣــﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﻛﺎﻫــﺶ ﺑﻴــﻜﺎﺭﻯ ﺻــﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳــﺖ.

تسنیم، ﺣــﺎﺝ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ( ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ): ﺩﻭﻟــﺖ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺍﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻧــﺪﺍﺩﻩ است.

برهان، غلامحسین نهازی: مهم‌ترین نکته پس از اصلاح سیستم اقتصادی، بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار است. این فرآیند از سرمایه‌گذاری در کیش تا کاسبی در یک زیر‌پله را شامل می‌شود. متأسفانه در حال حاضر، فرآیند دسترسی به کسب آبرومند اقتصادی چنان سخت است که مردم به‌طور کلی قید آن را می‌زنند.

در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و صندوق‌های داخلی باید آمار و اطلاع‌رسانی نسبت به فضای کسب‌وکار شفاف شده و فضای دست‌وپاگیر بوروکراتیک از بین برود.

برهان، فاطمی امین: در حال حاضرمشکل اکثر بنگاه‌ها نقدینگی است. مشکل، قیمت انرژی نیست. البته برای کارخانه‌ی آلومینیوم یا فولاد قیمت انرژی مهم است. در حال حاضر، واحدهای تولیدی در بخش صنعت عموماً بیش از اینکه به قیمت انرژی حساس باشند، به تأمین نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار حساس‌اند.

دنیای اقتصاد، محمد مهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی: یکی از نکات تاریک برای رفع مشکلات اقتصادی را با این پرسش مطرح کرد که مشخص نیست چه میزان از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط داده شده و بنگاه‌های بزرگ که عمدتا دولتی هستند تا چه رقم از این تسهیلات بهره برده‌اند؟

 

·        ﺗــﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ

دولت: این موضوع باید براساس قانون و آنچه که مجلس مصوب کرده اجرا شود.

ـ بنا بود با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، شاهد رونق در تولید باشیم و عدالت حاکم شود. ما باید اشکالاتی که در این ارتباط وجود دارد را جبران کنیم و آن را براساس قانون به درستی اجرا کنیم.

ـ من معتقدم در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک‌های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند.

ـ صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است، ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن.

ـ هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و کسب درآمد نیست، هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح هدفمندی، رفع مشکلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع نواقص، کاستی‌ها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیط زیست، تولید و اشتغال کشور است.

ـ تسنیم، ﻋﻀــﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟــﻪ: ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﻌــﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫــﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺤﻘــﻖ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫــﺎ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻣﺴــﻴﺮ ﺧــﻮﺩﺵ ﻣﻨﺤــﺮﻑ ﺷــﺪ. ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﺑــﺮ ﺍﻳــﻦ ﺑــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫــﻢ ﺍﺑﺘــﺪﺍ ﺍﻳــﻦ ﺍﻧﺤــﺮﺍﻑ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﻴــﺢ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪﻯ  ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ ﺁﻏــﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳــﺪ. ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﺴــﻴﺮ ﻗﺒﻠــﻰ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫــﺎ، ﺯﺍﻭﻳــﻪ ﺍﻧﺤــﺮﺍﻑ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺩﺍﺩ. ﺩﻭﻟــﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴــﺖ ﺍﻭﻝ، ﻣﺴــﻴﺮ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺍﺻــﻼﺡ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺑﻌــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﺍﻍ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺑــﺮﻭﺩ.

ﺍﻋﻄــﺎﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧــﻪ ﻏﻴــﺮ ﻧﻘــﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﻨــﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﻧــﻪ ﻧﻘــﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﻨــﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﻧــﻪ ﻧﻘــﺪﻯ ﺑﺎﻳــﺪ ﻳﺎﺭﺍﻧــﻪ ﻛﺎﻻﻳــﻰ ﻧﻴــﺰ ﺑــﻪ ﺩﻫﻚ ﻫــﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ، ﭼــﺮﺍ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟــﺖ ﺗﺪﺑﻴــﺮ ﻭ ﺍﻣﻴــﺪ، ﻫــﺪﻑ ﺍﻳــﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ، ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺑــﻪ ﻣــﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣــﺮﺩﻡ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫــﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺧــﻮﺩ ﻧﮕــﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ.

ـ ﺍﻟــﻒ، ﻣﺪﻳــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﻃــﺮﺡ ﺳــﺒﺪ ﻛﺎﻻﻯ ﺩﻭﻟــﺖ: ﺳــﺒﺪ ﻛﺎﻻ ﺍﻣــﺮﻭﺯ 1 ﺑﻬﻤــﻦ 92 ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷــﺪ.

ـ برهان. غلامحسین نهازی: بحث هدفمندی یارانه‌ها تبدیل به پروژه‌‌ای دولتی شده است؛ در حالی که به‌منظور تحول اقتصادی، اصلاح هر سه سیستم مالیاتی، بانکی و گمرک ضروری است. این سه بزنگاه و گذرگاه اساسی اقتصاد در تمام کشورهاست. به‌عنوان مثال، ما تاکنون نتوانسته‌ایم سیستم گمرکات را اصلاح کنیم. شاهد این ادعا پورشه‌های فراوانی است که در سال‌های 90 و 91 با ارز 1226 وارد کشور شدند و با ارز 2500 به فروش رسیدند. در حالی که اولویت واردات کشور دارو بوده و هست؛ اما بیل، سنجاق ته‌گرد و تسبیح جایگزین آن شده است.

در بحث «سی، پنجاه، بیست» مقرر شده بود سی درصد به تولید برسد؛ اما این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر، دولت محترم براساس برنامه، حدود 120 هزار میلیارد به اجرای فاز دوم اختصاص داده و از این مبلغ، تنها 15 هزار میلیارد را برای تولید کنار گذاشته است.

ـ دانا، حکیمی پور( اقتصاددان): در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها که به سرعت در حال اجراست هم هماهنگی وجود ندارد. معاون اول رئیس جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی تضاد دارند. معاون اول تمایلی به اجرای فاز دوم طرح در این بازه زمانی ندارند و معتقدند که آمار و اطلاعات مورد نیاز در اختیار دولت نیست ولی وزارت اقتصاد و دکتر نوبخت به شدت بر اجرای سریع طرح اصرار دارند. اینها نمونه ای از همان تضادهای مدیریتی است که در دولت یازدهم وجود دارد.

به هر حال شروع این جریان نیاز به اعتماد دوطرفه دارد که فعلا بنده این اعتماد را از طرف دولت نمی بینم.

ـ فرارو، عضو هیئت علمی دانشگاه: دولت باید از هر طریقی که می تواند ثروتمندان را شناسایی کند و در جریمه کسانی که علی رغم بی نیازی اقدام به دریافت یارانه کردند هیچ سهل انگاری از خود نشان ندهد. به نظر من دولت حتی می تواند اسامی افرادی که علی رغم بی نیازی، برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و اقدام به دریافت یارانه نمودند را اعلام عمومی کند.

 

·        ﺭﻭﻧﻖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ

دولت: ﺍﮔــﺮ ﻓﻀــﺎ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌــﺖ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﻓﻌــﺎﻝ ﺷــﻮﺩ، 10 ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺴــﺎﻭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺑــﺎ 4 ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛــﻪ ﻣــﺎ ﺳــﻪ ﻭ ﻧﻴــﻢ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺑﻴــﻜﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳــﻢ.

ـﺗﺎﺑﻨــﺎﻙ، ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﻨﺎﻇــﺮﻩ ﺳــﺎﻝ 93 ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ: ﺩﻭﻟــﺖ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﭘﻴﺸــﮕﺎﻡ ﺩﻳﮕــﺮ ﻗــﻮﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﻧــﻖ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑــﻪ ﺭﺍﺣﺘــﻰ ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫــﺎﻯ ﺳــﻔﺮ ﻛﻤــﻚ ﻣﻰ ﻛﻨــﺪ؛ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﻫﺘﻠــﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻻ ﭘﻴــﺮﻭ ﺁﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘــﻰ ﻫﺘﻞ ﻫــﺎ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﺟﺒــﺮﺍﻥ ﻣﺎﻓــﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫــﺪ ﻛــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣــﺮﺩﺍﻥ ﻳﺎﺩﺷــﺎﻥ ﺭﻓﺘــﻪ ﻛــﻪ ﺍﮔــﺮ ﺳــﻤﺖ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﻜﺎﻫﻨــﺪ، ﺩﺭ  ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺭﻭﻧــﻖ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﮔﺮﻓــﺖ ﻭ ﺩﻭﻟــﺖ ﺑــﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻛﻤﺘــﺮﻯ ﺭﻭﺑــﻪ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺑــﻮﺩ!

 

·        ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺧﺮﺝ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ

دولت: ﺍﺗــﻜﺎ ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﺟــﺎﺭﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻳــﺪ ﻗــﺪﻡ ﺑــﻪ ﻗــﺪﻡ ﺍﺯ ﻧﻔــﺖ ﻛﺎﺳــﺘﻪ ﺷــﻮﺩ. ﺯﻳــﺮﺍ ﭘــﻮﻝ ﻧﻔــﺖ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗــﻮﺭﻡ ﺍﺳــﺖ.

ـ دانا. سیدعلی( معاون اسبق ارزی بانک مرکزی): برای کشور ما که نفتی است، دولت خیلی بزرگ است و بخش خصوصی وارد بخش ارزی نشده است و بازار ارز کشور رقابتی نیست دولت مجبور است نفت بفروشد و به ریال تبدیل کند تا بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند متأسفانه در حال حاضر درآمدهای مالیاتی اندازه ای نیست که بخواهیم برای هزینه های کشور روی آن حساب کنیم و بیشترین سهم در تأمین منابع به عهده درآمدهای نفتی است.

·        ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ

دولت: ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳــﺖ.

ـ ﺗﺎﺑﻨــﺎﻙ، ﺣﺴــﻴﻦ ﻛﻨﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻘــﺪﻡ (ﺩﺑﻴــﺮ ﻛﻞ ﻓﻌﻠــﻰ ﺣــﺰﺏ ﺳــﺒﺰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺟﺒﻬــﻪ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﮔﻰ): ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺗــﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗــﻰ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣــﺎ ﻫﻨــﻮﺯ ﺍﺛــﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳــﺪ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﻴﺸــﺖ ﻣــﺮﺩﻡ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻳــﻢ.

ـ مشرق، مرکز آمار: مرکز آمار در گزارش جدید خود اعلام کرده است مواد خوراکی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه امسال به طور میانگین 4/4 درصد ارزان شده است.

 

·        اصلاح نظام بانکداری

دولت: مطالبات غیرجاری بانکها ترسیم کننده تصویر نامطلوبی از وضعیت نظام بانکی می باشد. اقدامات اساسی در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای حصول توافق میان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکی استفاده مناسب و منطقی از فرصت های فراهم شده را ننمایند، اقدامات حقوقی جدی و مستمر به منظور کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

ـ فارس، دکتر راغفر( اقتصاددان) : هم اکنون 575 نفر معادل 82 هزار میلیارد تومان دیون بانک ها را با نرخ 4 درصد گرفته و پس نداده‌اند که این اصلی‌ترین منشاء بیکاری است و این در حالی است که بیکاری تبعاتی نظیر فرار مغزها و رشد جرائم را به دنبال دارد

ـ روزنامه دنیای اقتصاد: لزوم آزادسازی و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور و تمرکز بانک‌ها بر عمل واسطه‌گری پولی ضروری است. بانک‌ها و موسسات مالی نباید با استفاده از حیاط خلوت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که ایجاد کرده‌اند، به مقوله فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا کنند.

 

·        ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ

دولت: ﺑــﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ، ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﻢ

ـ دولت مصمم است تمام قفل‌های تحریم نابجا علیه ملت ایران را بشکند.

ـ ﺗﺴــﻨﻴﻢ، ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ: ﺑــﺎ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫــﺎ ﺻﺮﻓــﺎً ﺑــﻪ ﻃــﻮﺭ ﻣﻮﻗــﺖ ﻓﺸــﺎﺭ ﺗــﻮﺭﻡ ﺭﻛــﻮﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴــﺎﻥ ﺑــﺮ ﻣــﻰ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣــﺎ ﺍﻳــﻦ ﺧــﻮﺵ ﺑﻴﻨــﻰ ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺣــﻞ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷــﺪ.

ـ برهان، فاطمی امین: به نظر بنده تحریم‌ها هم خیلی کم اثر داشته است. منظور من این است که اگر صنعت فولاد، سیمان، کاشی یا صنایع انرژی‌بر دیگر زمین می‌خورد، در اثر هدفمند کردن و عدم برنامه ریزی ها بود، چون قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای با اصلاح قیمت‌های انرژی تغییر یافته بود.

ـ دانا، سیدعلی( معاون اسبق ارزی بانک مرکزی): با اشاره به اینکه با این منابع ارزی، کشور ما می تواند حتی با همین شرایط فعلی تحریم، خیلی راحت اداره شود. در حال حاضر وضع کشور با توجه به منابع ارزی که محقق شده است و صادرات غیرنفتی که داشته ایم خوب است؛ با توجه به قیمت 100دلاری نفت سالی 25تا35 میلیارد دلار می توانیم به ذخایر خود اضافه کنیم لذا این موضوع که کشور شرایطش سخت است و مشکلات ارزی دارد و ... اصلا درست نیست و محدودیت آنچنانی امروز در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه بخواهند شرایط تحریمی را سخت تر کنند.

 

·        حمایت از تولید ملی با ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ

دولت: دولت مصمم است سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام کند

ـ نباید در آنجا که ضرورتی ندارد اجازه داد کالاهای ساخته شده دیگر کشورها وارد کشور شود. ما در سال‌های گذشته برای کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می‌کردیم و برای جوانان خود بیکاری، با وارد کردن محصولات خارجی به داخل کشور. در حالیکه ما باید با منابع ارزی، مواد اولیه و ابزار تولید، قطعات و تکنولوژی را وارد کشور کنیم و کار باید به دست کارگران ایرانی باشد.

ـ مشرق، گزارش گمرک: عملکرد تجارت خارجی ایران در دو ماهه نخست امسال از مثبت شدن تراز تجاری به میزان 466 میلیون دلار خبر می دهد. بر این اساس میزان صادرات غیرنفتی 8 میلیارد و 154 میلیون دلار و واردات 7 میلیارد و 688 میلیون دلار بوده است.براساس این گزارش در دو ماهه سال جاری،7 میلیارد و 688 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ وزنی 45.74 درصد و از لحاظ ارزش دلاری، 34.78 درصد افزایش را نشان می دهد.

 با مقایسه میزان واردات خودرو در 2ماه نخست امسال و مدت مشابه سال قبل، نشان می دهد واردات خودرو سه برابر افزایش یافته است

ـ دانا، سیدعلی( معاون اسبق ارزی بانک مرکزی): مسلماً اگر دشمن حس کند که ما از محلی آسیب پذیر هستیم فشارها را افزایش می دهد. اما اگر بداند که از دورن منسجم هستیم و لااقل می توانیم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را مدیریت کنیم رویکردها تغییر می کند. ما متأسفانه مثل شاهزاده های عرب می نشینیم و پز فرانسوی هم می دهیم و بعد اعلام می کنیم وضعیت مالی کشور خوب نیست و خلا داریم. واردات را برای کالاهای لوکس آنچنانی آزاد می کنیم به طوری که در نمایشگاه های خودرو بهترین ماشین ها خرید و فروش می شود.

مردم در مصرف کردن قائدتا به دولتمردان خود نگاه می کنند. وقتی ما در اوج تحریم هستیم و بهترین ماشین ها توسط عده ای خرید و فروش می شوند و یا در یک سال 12میلیارد دلار ارز مسافرتی تخصیص می دهیم اینها چه معنی دارد؟ بودجه بنگلادش به این میزان نیست.

مسلما موضوعات و سرفصل ها و همچنین تحلیل های مهم دیگری در حوزه سیاست گذاری های اقتصادی وجود دارند که در گزارش فوق به انها پرداخته نشده است؛ اما نکته مهم آنکه طبیعتا فاصله شعار تا عمل راهی بس طولانی است که استفاده از تجربیات و نظرات متخصصان و اهل فن در این زمینه راهگشا خواهد بود.

اینکه اساتید و قشر نخبگانی کشور نسبت به امورات و سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های دولت هشیار هستند و برای بهبود آن تلاش می کنند بسیار امیدوارکننده است؛ اما مسلماً تا زمانی که دولت عزم جدی بر اجرایی شدن این نکات نداشته باشد و فقط و فقط بخواهد گوش شنوا برای این مهم داشته باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و اثرگذاری و نتیجه لازم حاصل نخواهد شد.

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی